Archive for the 'In de grijze zone' Category

Aut of the box. Dat is het boek dat copywriter en collega-podcastmaker Magali De Reu recent aan de wereld toevertrouwde. Een schrijfsel over groeien en bloeien in al je neurodiversiteit, waarin ze zeer persoonlijk en open vertelt over leven met een autismespectrumstoornis, ADHD en andere mankementen. Ik heb het met plezier gelezen, niet in het minst door de inventieve woordspelletjes, humor en herkenbaarheid.

Het deed dan ook deugd om met mijn rugzak vol podcastmateriaal bij Magali thuis te mogen landen en al mijn nieuwsgierige vragen te stellen. Wie na deze aflevering snakt naar meer, verwijs ik met liefde door naar de podcast Autcast, waarin Magali dieper ingaat op thema's die ze ook in haar boek aanraakt.

Heel veel luisterplezier.

Read Full Post »

Je pijn te lijf, met dit boek kwam Leen Vermeulen deze zomer naar buiten. Na een kwarteeuw als huisarts bij Geneeskunde Voor Het Volk, bundelde ze haar inzichten rond chronische pijn op zeer toegankelijke wijze. In een consultatieruimte in de Bres - je misschien bekend als uitvalsbasis van wijlen Dirk Van Duppen - gingen we in gesprek over de oorsprong en de uitdoving van pijn, over lichaamsbewust worden, maar ook over hoe anders we zouden samenleven en -werken mocht inclusie een evidentie zijn. Veel luisterplezier. Meer info over haar werkboek: hier zo.

Read Full Post »

Wat als spreken niet vanzelfsprekend is? Heeft iemand dan een stem? Of is het een kwestie van anders te leren luisteren? In de binnentuin van het Gentse Dr. Guislain museum ging ik een tijdje geleden in gesprek met Leni van Goidsenhoven over haar boek 'Ongehoord', waar toen ook een bijbehorende eigenzinnige tentoonstelling te bewonderen viel. De wind saboteert hier en daar een beetje de opname, maar laat dat vooral niet aan je hart komen. Spits je oren en geniet van deze babbel.

Read Full Post »

"Iemand die zich verliest in passie, is minder verloren dan wie zijn passie verliest", schrijft Manu Keirse in zijn kersverse boek 'Anders Leven'. Een prachtig levensmotto, als je't mij vraagt. In dit gesprek denken we samen na over hoe onze samenleving kijkt naar ouderen en naar ouder worden, hoe we op andere manieren zouden kunnen omgaan met ziekte en beperkingen en hoe fundamenteel kwetsbare conversaties zijn. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Schoonheidsidealen, wat doen ze met een mens? Hoe anders zou fotografie eruit kunnen zien wanneer je ze radicaal wegdenkt? Geen perfecte maten, geen ideale lengte, geen absolute standaarden om aan te voldoen: welke impact zou dat hebben op onze beeldvorming? Fotografe Morgane Gielen (26) waagt zich eraan met haar No Babes project, waarvan tussen 9 juni en 7 juli een expo te bewonderen is bij BROEI in Gent. Geen thema te zwaar of taboe te groot om bespreek- en zichtbaar te maken voor de lens van dit open boek. Op zondag 13 juni ga ik alvast kijken naar de tentoonstelling én deelnemen aan een panelgesprek in het kader van de Invisible Pain Week. Wil je erbij zijn? Versier jezelf dan snel een plaatsje! Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Twee dertigers, twee mankemensen, twee schrijvers die elk net een vers boek uit hebben, samen in gesprek over grote, soms vage vragen. Over het systeem en onze plek daarbinnen als individu. Over doordraaien en stilvallen. Over imploderen en openheid. Over schaamte, schuld en verkeerde verwachtingen.

Marijn Sillis schreef Ik dacht dat ik wist wat een burn-out was (tot ik er een kreeg), een aanrader die regelmatig raak overlapt met Zinvol ziek. Duik mee in onze gedachtekronkels en voel je ook zeer vrij om na afloop je eigen mijmeringen met ons te delen.

Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Reflecteren over het beleid rond personen met langdurige ziekten - 'de invaliden' - met de nieuwe federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: het stond op mijn wishlist na de publicatie van Zinvol ziek en werd deze week ook realiteit. Helaas moesten we de Wetstraat 23 inruilen voor een Zoom-sessie. Daarbij werden we ook vergezeld door een adviseur van de minister Wendy Ranschaert, voor aanvullingen waar nodig. Zijn voorganger Maggie De Block passeerde eind december 2019 ook In de grijze zone. Die aflevering beluister je hier. Benieuwd naar je gedachten, aarzel niet om ze te delen! Veel luisterplezier. (Met dank aan fotograaf Stefaan Temmerman voor het prachtige portret.)

Read Full Post »

Zinvol ziek ligt sinds 12 maart in de boekhandel, maar dat wil niet zeggen dat de bijbehorende podcast stopt (daarvoor zijn er nog te veel boeiende gesprekspartners om mee in dialoog te gaan). Zo zat ik onlangs oog in oog met professor in de reumatologie Philippe Carron in UZ Gent. We spraken onder meer over de zware impact van pijn op slaap, de gevolgen van chronische vermoeidheid en het grote belang van kinesitherapie voor aandoeningen zoals spondyloartritis. Veel luisterplezier!

Read Full Post »

Volgende week komt Zinvol ziek eraan, een boek dat intens werd gevoed door dialogen met een brede waaier aan experten en ervaringsdeskundigen. Ook welzijns- en gezondheidseconoom Lieven Annemans investeerde zijn tijd en kennis voor een duik in de financiële kant van de gezondheidszorg. Dit gesprek had je nog tegoed. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Tijdens het schrijven van het boek 'Zinvol ziek' besloten Bart van Eldert - auteur van 'Beter worden is niet voor watjes - en ik samen te videobellen en onze gedachten met elkaar te delen over hoe zwart-wit de samenleving kijkt naar ziekte en gezondheid. Een van zijn krachtige metaforen vond moeiteloos een weg naar mijn manuscript: 'Zieken zijn meer dan kapotte of traagwerkende fabriekjes'. Ook mankemensen moet je altijd in hun geheel beschouwen. Geniet van deze fijne babbel.

Read Full Post »

Toen de pandemie losbrak en oog in oog podcasts maken plots van tafel werd geveegd, ontstond heel spontaan een reeks coronababbels met scherpe geesten. Ik had de eer om ook biologe en psychoanalytica Ariane Bazan een aantal vragen te stellen. Aangezien enkele citaten van dit gesprek hun weg vonden naar het manuscript van Zinvol ziek, past onze gedachtedans ook zeer goed 'In de grijze zone'. Veel luisterpret!

Read Full Post »

Op 12 maart landt Zinvol ziek in de boekenwinkels! Tijd om ook de laatste podcasts uit het boekonderzoek ongecensureerd toegankelijk te maken. Dit gesprek met Vlaams Belang politica Dominiek Sneppe over het beleid rond mensen met een langdurige ziekte had je nog tegoed. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Nu Zinvol ziek bijna helemaal klaar is (in de boekhandel vanaf 12 maart) is het dringend tijd om ook de podcasts die ontstonden tijdens het boekonderzoek verder aan te vullen. Dit gesprek met N-VA politicus Jan Spooren over het beleid rond personen met een langdurige ziekte had je nog tegoed. Veel luisterplezier!

Read Full Post »

Vandaag (22.09.2020) organiseerde VDAB het webinar 'Na V(irus) komt W(erk)', een panelgesprek over de aanpak rond (re-)integratie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, waaronder de langdurig zieken en mensen met een handicap. Ook het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) werd vertegenwoordigd, wat me plots deed beseffen dat ik de podcast met VPP-directrice Ilse Weeghmans nog niet in de wereld had gezwierd. Bij deze, een babbel met een al even vurige voorvechtster van meer inclusie.

Read Full Post »

Omdat ook belangenbehartiging en lotgenotencontact een plek verdient in het 'Zinvol Ziek?' boek, ging ik begin dit jaar in gesprek met directeur van Samana vzw Johan Tourné. We hadden het over hoe waardevol engagement en ervaringsdeskundigheid zijn, over hoe de scheiding tussen ziek en gezond in een grote organisatie die draait op meer dan 25.000 vrijwilligers steeds meer vervaagt, met prachtige kruisbestuiving tot gevolg. Verder dachten we ook samen na over een aantal defecten in onze gezondheidszorg en over manieren om meer én ook jongere mensen met chronische aandoeningen én mantelzorgers te bereiken en bij lotgenotencontact te betrekken. Mijn vurigheid werd alvast stevig en hoorbaar aangewakkerd. Zodanig zelfs, dat ik meer dan eens mijn gesprekspartner impulsief onderbrak met de kronkels die opwelden. Niet onbeleefd bedoeld, mijn enthousiasme neemt wel vaker een loopje met mij, #sorrynotsorry. Veel luisterplezier in de grijze zone.

Read Full Post »

'Celebrate this chance to be alive and breathing', een mooie, rake zin uit 'Parabola' van Tool om deze podcast mee in te leiden. Amor Muto brak zijn nek in zee toen hij 25 was. Wat volgde was een heftige revalidatie, een terugval, een rouwproces met grote gouden randen en boven alles het doorvoelen van dankbaarheid om nog te mogen leven, ook al moet dat nu op wielen. In onze babbel hebben we het samen over alle dagen pijn, over hulp durven vragen, maar vooral aanvaarden, over veerkracht en energiebeheer, over (de illusie van) inclusie en de individuele verantwoordelijkheid van de mankemens om zelf een grijze zone te vinden in onze wit-zwarte prestatiemaatschappij. Laat je raken door zijn verhaal en kijk op de wereld.

Read Full Post »

Hoe zorgen we voor een samenleving die de ogen niet sluit voor de noden van mankemensen? Wie neemt verantwoordelijkheid? Kunnen we bedrijven meer doen inzetten op preventie? Hebben we nood aan (meer) quota voor langdurig zieken en mensen met beperkingen op de arbeidsmarkt? Wat als we banen zouden boetseren die vertrekken vanuit ervaringsdeskundigheid? Allemaal topics die aan bod komen in deze babbel met PVDA-politica en GVHV-huisarts Lise Vandecasteele. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Debatten over de toekomst van onze gezondheidszorg vliegen je tegenwoordig om de oren. Corona legt de nood aan een daadkrachtige visie en de bijhorende aanpak kwetsbaar bloot. Iedereen is het opvallend eens: onze zorg moet geïntegreerder, lokaler gestuurd, met veel samenwerking over de zorglijnen heen en meer toegespitst op preventie. Maar hoe precies? Dat is andere koek. Laat me jou meenemen naar een gesprek dat begin dit jaar plaatsvond, in de keuken van zorgexpert Ri De Ridder, die in zijn boek Goed Ziek zeer overtuigend én concreet pleit voor een geïntegreerd zorgmodel.

Read Full Post »

Geen betere gesprekspartner om het over de mechanismen van chronische pijn te hebben dan pijndokter Bart Morlion. We zagen elkaar pre-corona, maar raakten thema's aan die nu sinds de komst van het virus nog urgenter geworden zijn: inzetten op preventie, vereenvoudigen van het beleid, sleutelen aan geïntegreerde zorgmodellen, het voorkomen van verspilling in de zorg, slimmer investeren, in dialoog gaan met patiënten en het constructief inzetten van ervaringsdeskundigheid. Deze week lanceerde Morlion samen met uitgeverij Lannoo zijn boek 'PIJN - Beter leren leven met pijn'. Binnenkort mag ik een exemplaar weggeven. Hou Zinvol Ziek? dus maar goed in de gaten op sociale media als je een kans wil wagen. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Rond de jaarwissel kreeg ik de kans om samen te zitten met volksvertegenwoordigers van alle politieke partijen, in het kader van mijn boekonderzoek. Voor Groen was dat Evita Willaert. 'Blij maar constructief tegen schenen schoppen', moedigde ze me aan. Overtuigingen in vraag stellen en kijken naar kansen, yes please! Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Begin dit jaar kreeg ik de kans om een zinvol ziek vragenrondje te doen met psychiater Dirk De Wachter, in zijn eigenste gesprekskamer. Heel bijzonder. We hadden het over zwart-witdenken, over de speedboot dat onze samenleving is, over blaming the victim, maar ook over de gouden randjes aan verdriet. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Als je zegt dat onze arbeidsmarkt meer nood heeft aan creativiteit en flexibiliteit, zal vrijwel iedereen ja knikken. Alleen bewijst het gevoerde beleid dat het duidelijk makkelijker gezegd is dan gedaan. De shift van kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van te fixeren op wat niet meer gaat, is gelukkig al gemaakt, maar vraagt veel tijd en een grote bereidheid. Kan het beter na corona. Verwacht wordt dat de al zo grote groep langdurig zieken door corona nog gaat groeien. Niet alleen de naweeën van een infectie met het virus zelf, maar ook de neveneffecten, waaronder uitgestelde zorg, financiële onzekerheid en een verhoogde druk op het mentale welzijn, dragen hieraan bij. Meerdere studies bewijzen dat een goed herstelproces en je steentje kunnen bijdragen aan de samenleving hand in hand gaan. Met andere woorden: werkbaar werk verdient een centrale plaats op de regeringstafel. Wat gaat komen, kan niemand voorspellen, maar de blik van waaruit we als samenleving kijken naar ziek versus gezond, afgeschreven versus zinvol, bepaalt wel mee hoe creatief en flexibel we ons willen opstellen. Rond de jaarwissel kreeg ik in het kader van mijn boekproject de kans samen te zitten met de volksvertegenwoordigers van elke partij, betrokken bij het beleid rond langdurige ziekte. Die gesprekken verschijnen hier gaandeweg op De Wereld Morgen. Nu sp.a-voorzitter Conner Rousseau de formatie mee trekt, is er misschien geen mooier moment om te kijken hoe zijn partijgenote Meryame Kitir kijkt naar de noden op de arbeidsmarkt en een betere invulling van werkbaar werk.

Read Full Post »

Wat je nu gaat beluisteren, was mijn vuurdoop als politiek getinte vragensteller. 23 december 2019, met de nodige kriebels in de buik werd ik naar het bureau van onze minister van Volksgezondheid geleid. Een chronisch zieke oog in oog met de vrouw die ze eigenlijk enkel kent via pers en sociale media. Geen beter moment om wat overtuigingen in vraag te stellen. Of ik de openheid kreeg waar ik op hoopte? Dat ontdek je hier.

Read Full Post »

Nu de impact van ziekte en van beperkt zijn in je keuze- en bewegingsvrijheid domineren in onze beleving en berichtgeving, lijkt het me zinvol om de podcast die ik begin dit jaar maakte met CM-voorzitter Luc Van Gorp met je te delen. Want hoe gaan we kijken naar ziek zijn én naar zieken eens de coronachaos tot rust komt? Zullen we de cesuur tussen wie gezond en niet-gezond is nog zo strikt maken, nu we aan den lijve ondervinden hoe kwetsbaar we allemaal kunnen zijn?

Read Full Post »

Geen vreugde zonder verdriet, dus sta me toe om op deze Internationale Dag van het Geluk een aflevering te wijden aan 'levend verlies', een chronische vorm van rouwen die het vaakst beleefd wordt door mensen met chronische ziekten en beperkingen, door ouders van kinderen met een ernstige handicap of partners van personen met een zware verslaving. Vrijwel dagelijks botsen op de grenzen van alles wat niet (meer) kan en alles wat nooit gaat zijn, dat wordt een mens echt niet zomaar gewoon. In het kader van mijn Zinvol Ziek? boekonderzoek kreeg ik de kans om in dialoog te gaan met Manu Keirse, die deze week een volledig nieuwe editie van zijn boek Kinderen helpen bij verlies uitbrengt. Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Vandaag (18/03) is het WORD Day, kort voor World Young Rheumatic Diseases Day, een dag om even stil te staan bij het feit dat ook kinderen en jongeren getroffen worden door uiteenlopende vormen van reuma. De impact van ziek zijn heeft misschien nog nooit zoveel aandacht gekregen als in deze ongewone coronatijden. We ondervinden nu collectief wat het is om plots begrensd te worden in je keuze- en bewegingsvrijheid, om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen en je sociale leven en dagelijks functioneren stevig ingeperkt te zien. Voor chronische zieken is deze realiteit vaak dagelijkse kost. Iets om gerust even over te reflecteren nu je toch halvelings tot huisarrest veroordeeld bent. Beluister hier de openhartige babbel die ik had met Helena Rubben, een 19-jarige Lupus-patiënte.

Read Full Post »

Recent deelde ik hier als eerste uit de reeks het interview met Wouter Beke, onze Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid. Het lijkt me boeiend om daar als tweede een veel jongere, vrouwelijke, 'verse' volksvertegenwoordiger met eenzelfde partijkaart naast te plaatsen: Nawal Farih. Hoewel het achteraf gezien vaak brave partijpraat blijkt, spreekt ze toch regelmatig vanuit een persoonlijk perspectief. Wie liever leest dan luistert, kan terecht op De Wereld Morgen voor een ongecensureerde transcriptie voorzien van aanvullingen en kanttekeningen. Veel luister- en/of leesplezier.

Read Full Post »

Heidi Lenaerts en ik vonden elkaar in het mankemens-zijn. We zijn allebei levenslustige, jonge vrouwen met een reumadiagnose die het glas liever halfvol blijven zien, maar ook op de halflege dagen proberen te omarmen wat op ons afkomt. La vie en rose voor Heidi. Onze podcast samen is er dan ook eentje vol herkenbaarheid (én vol hersenmist, maar dat is oké.) Veel luisterplezier!

Read Full Post »

Een voorproever, mijn laatste vraag uit het gesprek met verdrietdokter Dirk De Wachter. Een babbel over de zin van ziek en zijn, over de speedboot die onze samenleving is, over blaming the victim, over de stem van de patiënt in zorg en beleid en over de gouden randjes aan pijn en verlies. De 40 minuten die aan dit fragment voorafgaan, heb je nog te goed, zeker voor 'Zinvol Ziek?' verschijnt. Beloofd. Waarom ik dit stukje nu al deel? Omdat het warme woorden zijn voor alle mankemensen en nog een mooi eerbetoon aan supersamenwerker Dirk Van Duppen, ongeneeslijk ziek, maar een levend bewijs dat de collateral beauty van afscheid nemen ontzettend groot kan zijn.

Read Full Post »

Ziek zijn tast je zelfbeeld aan en een gebrek aan representatie ook! Om deze thema's bespreekbaar te maken, nam ik contact op met Charlie Magazine-bezielster Jozefien Daelemans die recent een boek publiceerde over body bullshit: 'De naakte waarheid'. Het werd een fijne, spontane babbel! Veel luisterplezier.

Read Full Post »

Vandaag mocht ik voor het eerst de gebouwen van de VRT verkennen, samen met radiostem, nieuwslezer en programmamaker Xavier Taveirne. In zijn docureeks 'Eenzaam' komen veel thema's aan bod die ook voor langdurig zieken dagelijkse realiteit zijn. Een ideale gesprekspartner voor boekproject 'Zinvol Ziek'. Aan het einde vroeg ik hem nog een boodschap achter te laten voor mij. Deze mooie omdenker gaf hij mee: "Zolang het leven zinvol is, is er hoop. Ook als de rest even niet meewil." Wie wat dieper in 'Eenzaam' wil duiken: beluister dan zeker ook de eenmalige podcast waarin Xavier in dialoog gaat met vier experten.

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App